Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

GESTRA Vietnam-NRG 26-21-đại lý phân phối GESTRA Vietnam

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
 0902.937.088 |Ms Jessica |
Email: lien.ans@ansvietnam.com
Yahoo:l lien_ans l         Skype: l lientran87 l
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
list code: GESTRA Vietnam

GESTRA Vietnam
Model: NRG 26-21
niveau electrode
measuring range 700mm
G3/4'
weight: 3,4 kg/pc

LESER Vietnam-M33H03X00V55V66H01-đại lý phân phối LESER Vietnam

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
 0902.937.088 |Ms Jessica |
Email: lien.ans@ansvietnam.com
Yahoo:l lien_ans l         Skype: l lientran87 l
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
list code: ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
 0902.937.088 |Ms Jessica |
Email: lien.ans@ansvietnam.com
Yahoo:l lien_ans l         Skype: l lientran87 l
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
list code: LESER
 LESER Vietnam

4594.2174
Safety Valve
code:
M33H03X00V55V66H01
Weight: 3kg

4374.3144
Safety Valve
code:
M33H03X00V54V65H01
Weight: 2kg

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

HP23- AW-Set-40-Rotronic Vietnam-đại lý phân phối Rotronic Vietnam

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
 0902.937.088 |Ms Jessica |
Email: lien.ans@ansvietnam.com
Yahoo:l lien_ans l         Skype: l lientran87 l
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Rotronic Vietnam
list code: Rotronic Vietnam
Rotronic Vietnam
Model: HP23- AW-Set-40
HygroPalm 23-AW,  Probe HC2-AW,
Sample container holder, sample container WP-40-S, PS-40 (10 pieces),
Humidity standards: EA35-SCS, EA80-SCS,
EA50-SCS, EA10-SCS, Carrying case AC1124
ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
 0902.937.088 |Ms Jessica |
Email: lien.ans@ansvietnam.com
Yahoo:l lien_ans l         Skype: l lientran87 l
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Chino  Vietnam
list code: Chino  Vietnam
Chino  Vietnam
Radiation Thermometer
Code:
IR-BAT1AB
(IR-BAT1A)
Chino  Vietnam
Indicator Thermometer
Code:
IR-GBHA1A
(IR-GBHA1)
ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
 0902.937.088 |Ms Jessica |
Email: lien.ans@ansvietnam.com
Yahoo:l lien_ans l         Skype: l lientran87 l
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: TR ELECTRONIC Vietnam
list code: TR ELECTRONIC Vietnam
TR ELECTRONIC Vietnam
Replaced by: CEV65M-01460
(Encoder CE65M
Art. No. 110-01460)

F372A-Unipulse Vietnam-đại lý phân phối Unipulse Vietnam

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
 0902.937.088 |Ms Jessica |
Email: lien.ans@ansvietnam.com
Yahoo:l lien_ans l         Skype: l lientran87 l
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Unipulse Vietnam
list code: Unipulse Vietnam
Model: F372A

XOC-2200-Cosmos Vietnam-đại lý phân phối Cosmos Vietnam

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
 0902.937.088 |Ms Jessica |
Email: lien.ans@ansvietnam.com
Yahoo:l lien_ans l         Skype: l lientran87 l
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
JOIL Vietnam
Code: JICI 40S
SANTAK Vietnam
Replaced by: Bộ lưu điện Santak Offline Blazer 1000E
(UPS Blazer 600VA (220V, 600VA))
Cosmos Vietnam
Oxy
XOC-2200

87-21814-MASONEILAN Vietnam-đại lý phân phối MASONEILAN Vietnam

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
 0902.937.088 |Ms Jessica |
Email: lien.ans@ansvietnam.com
Yahoo:l lien_ans l         Skype: l lientran87 l
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: MASONEILAN Vietnam
list code: MASONEILAN Vietnam
1-1/2" 300# RF model 87-21814 Globe Control Valve (as per dat sheets enclosed with our proposal)
(MODEL : 21814

W2E200-HH38-06-EBMpapst Vietnam-đại lý phân phối EBMpapst Vietnam-quạt EBMpapst Vietnam

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
 0902.937.088 |Ms Jessica |
Email: lien.ans@ansvietnam.com
Yahoo:l lien_ans l         Skype: l lientran87 l
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: EBMpapst Vietnam
Cooling fan
W2E200-HH38-06

230/10-60007M-Hans Schmidt Vietnam-máy đo lực căng Hans Schmidt Vietnam-đại lý phân phối Hans Schmidt Vietnam

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
 0902.937.088 |Ms Jessica |
Email: lien.ans@ansvietnam.com
Yahoo:l lien_ans l         Skype: l lientran87 l
Giá: Vui lòng liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Hans Schmidt Vietnam
list code: Hans Schmidt Vietnam
Sample cutout 10 cm2, Ø 36 mm, for max. 5 mm material thickness
Code:
230/10
60007M: Spare blades for 230/10, 230/38 (100 pcs):