Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

FN080-ZIQ.GG.A7P3-FN071-ZIQ.GL.V7P4-FN071-ZIQ.DG.V7P3-FN091-ZIQ.GL.A5P1-FN050-ZIQ.DC.A7P2-quạt hướng trục Ziehl-abegg vietnam

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”
Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902937088 [ ms Liên ]


Email: lien.ans@ansvietnam.comCông ty chúng tôi là đại diện phân phối của hãng Ziehl-abegg  Vietnam các sản phẩm sau:
 Thông số kỹ thuật Ziehl-abegg Vietnam :
Cánh quạt hỗn hợp lưu lượng có sẵn trong đường kính 355-560 mm và đạt được khối lượng không khí lên tới15.000 m³ / h (thổi miễn phí). Cánh bơm bằng nhựa có sẵn trong đường kính 355-450 mm. Cánh bơm có đường kính 500-560 mm có sẵn với xây dựng nhôm hàn.

 
 Hình ảnh :
 list code Ziehl Abegg Vietnam :
Art NoTypeArt NoTypeArt NoType
154298FN040-4EI.2F.V7P1154402FN050-ZIQ.DC.V7P2154882FN100-ZIQ.GG.A5P1
154299FN040-4EH.2F.V7P1154403FN050-ZIQ.DC.V7P2154883FN100-ZIQ.GL.A5P1
154300FN040-4EK.2F.V7P1154404FN050-ZIQ.DC.V7P2154884FN100-ZIQ.GL.A5P1
154317FN071-ZID.DG.A7P3154405FN050-ZIQ.DC.V7P2154885FN100-ZIQ.GG.A5P1
154318FN071-ZID.DG.A7P3154406FN050-ZIQ.DC.V7P2154886FN100-ZIQ.GG.A5P1
154319FN071-ZID.DG.A7P3154502FN080-ADI.6N.V7154887FN100-ZIQ.GL.A5P1
154320FN071-ZID.DG.A7P3154504FN080-SDI.6N.V7P2154888FN100-ZIQ.GL.A5P1
154321FN071-ZID.DG.A7P3154807FN080-ZID.GL.A7P3154897FN063-ZIQ.GL.V7P3
154322FN071-ZID.DG.A7P3154808FN080-ZID.GL.A7P3154898FN063-ZIQ.GL.V7P3
154329FN071-ZIQ.DG.A7P3154809FN080-ZIQ.GG.A7P3154906FN071-ZII.GL.V7P4
154330FN071-ZIQ.DG.A7P3154810FN080-ZIQ.GG.A7P3154907FN071-ZII.GL.V7P4
154331FN071-ZIQ.DG.A7P3154811FN080-ZIQ.GL.A7P3154908FN071-ZIQ.GG.V7P4
154332FN071-ZIQ.DG.A7P3154812FN080-ZIQ.GL.A7P3154909FN071-ZIQ.GG.V7P4
154333FN071-ZIQ.DG.A7P3154813FN080-ZIQ.GG.A7P3154910FN071-ZIQ.GL.V7P4
154334FN071-ZIQ.DG.A7P3154814FN080-ZIQ.GG.A7P3154911FN071-ZIQ.GL.V7P4
154341FN071-ZIS.DG.V7P3154815FN080-ZIQ.GL.A7P3154918FN071-ZID.GL.A7P4
154342FN071-ZIS.DG.V7P3154816FN080-ZIQ.GL.A7P3154919FN071-ZID.GL.A7P4
154343FN071-ZIS.DG.V7P3154823FN091-ZIS.GL.V5P1154920FN071-ZIQ.GG.A7P4
154344FN071-ZIS.DG.V7P3154824FN091-ZIS.GL.V5P1154921FN071-ZIQ.GG.A7P4
154345FN071-ZIS.DG.V7P3154831FN091-ZII.GL.V5P1154922FN071-ZIQ.GL.A7P4
154346FN071-ZIS.DG.V7P3154832FN091-ZII.GL.V5P1154923FN071-ZIQ.GL.A7P4
154353FN071-ZIQ.DG.V7P3154833FN091-ZIQ.GG.V5P1154924FN071-ZIQ.GG.A7P4
154354FN071-ZIQ.DG.V7P3154834FN091-ZIQ.GG.V5P1154925FN071-ZIQ.GG.A7P4
154355FN071-ZIQ.DG.V7P3154835FN091-ZIQ.GL.V5P1154926FN071-ZIQ.GL.A7P4
154356FN071-ZIQ.DG.V7P3154836FN091-ZIQ.GL.V5P1154927FN071-ZIQ.GL.A7P4
154357FN071-ZIQ.DG.V7P3154843FN091-ZID.GL.A5P1154934FN080-ZIS.GL.V7P3
154358FN071-ZIQ.DG.V7P3154844FN091-ZID.GL.A5P1154935FN080-ZIS.GL.V7P3
154371FN050-ZIW.DC.A7P2154845FN091-ZIQ.GG.A5P1154942FN080-ZII.GL.V7P3
154372FN050-ZIW.DC.A7P2154846FN091-ZIQ.GG.A5P1154943FN080-ZII.GL.V7P3
154373FN050-ZIW.DC.A7P2154847FN091-ZIQ.GL.A5P1154944FN080-ZIQ.GG.V7P3
154374FN050-ZIW.DC.A7P2154848FN091-ZIQ.GL.A5P1154945FN080-ZIQ.GG.V7P3
154375FN050-ZIW.DC.A7P2154849FN091-ZIQ.GG.A5P1154946FN080-ZIQ.GL.V7P3
154376FN050-ZIW.DC.A7P2154850FN091-ZIQ.GG.A5P1154947FN080-ZIQ.GL.V7P3
154377FN050-ZIQ.DC.A7P2154851FN091-ZIQ.GL.A5P1154970FN063-ZIQ.GG.V7P3
154378FN050-ZIQ.DC.A7P2154852FN091-ZIQ.GL.A5P1154971FN063-ZIQ.GG.V7P3
154379FN050-ZIQ.DC.A7P2154859FN100-ZIS.GL.V5P1154972FN063-ZIQ.GL.V7P3
154380FN050-ZIQ.DC.A7P2154860FN100-ZIS.GL.V5P1154973FN063-ZIQ.GL.V7P3
154381FN050-ZIQ.DC.A7P2154867FN100-ZII.GL.V5P1154982FN063-ZIQ.GG.A7P3
154382FN050-ZIQ.DC.A7P2154868FN100-ZII.GL.V5P1154983FN063-ZIQ.GG.A7P3
154395FN050-ZIK.DC.V7P2154869FN100-ZIQ.GG.V5P1154984FN063-ZIQ.GL.A7P3
154396FN050-ZIK.DC.V7P2154870FN100-ZIQ.GG.V5P1154985FN063-ZIQ.GL.A7P3
154397FN050-ZIK.DC.V7P2154871FN100-ZIQ.GL.V5P1154986FN063-ZIQ.GG.A7P3
154398FN050-ZIK.DC.V7P2154872FN100-ZIQ.GL.V5P1154987FN063-ZIQ.GG.A7P3
154399FN050-ZIK.DC.V7P2154879FN100-ZID.GL.A5P1154988FN063-ZIQ.GL.A7P3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét