Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

IKL 015.04 GH-IKZ 126.23 G1S4-IKZ 188.23 GH-cảm biến Proxitron vietnam-đại lý proxitron

ANS Việt Nam_công ty XNK hàng đầu và là Nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Ứng dụng công nghệ cao vào tự động hoá trong quản lý và sản xuất nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh. Vì vậy các Doanh nghiệp đang đứng trước trạng thái do dự, xét đoán trong việc chọn lựa cho mình nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng, thiết bị tự động Chính Hãng_chất lượng và độ chính xác cao.
 ANS Việt Nam đã đạt được mục tiêu này là nhờ vào sự lựa chọn cho mình những Hãng Tự Động hàng đầu đáng tin cậy với những mặt hàng chất lượng cao, mẫu mã phù hợp và có tiếng trên thế giới.
ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)
I add I  D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
Phone: 0902.937.088 [ Ms Liên ]
yahoo: lien_ans       Skype: lientran87
I email I  lien.ans@ansvietnam.com      I website I  www.ansvietnam.com
ANS là đại lý phân phối Proxitron Vietnam


Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Germany
List code: Proxitron Vietnam

Art. No
type
1052A
KKH 020.0 RT                       
1010E
KKH 020.04 G                       
1052C
KKH 020.04 T                       
1010C
KKH 020.05 G                       
1003A
KKH 020.32 G                       
1004B
KKH 020.33 G                       
1058B
KKH 020.38 G                       
1058A
KKH 020.38 GS4                     
1016B
KKK 060.04 G                       
1016D
KKK 060.05 G                       
1016E
KKK 060.05 GD                      
1015A
KKK 060.33 G                       
1015D
KKK 060.38 GD                      
1015C
KKK 060.38 GS4                     
1031C
KKL 015.04 G                       
1031D
KKL 015.05 G                       
1032C
KKL 015.32 G                       
1032G
KKL 015.32 GS4                     
1032F
KKL 015.33 G                       
1032J
KKL 015.33 GS4                     
1032H
KKL 015.38 G                       
1032I
KKL 015.38 G S4                    
1021D
KKN 070.04 G                       
1021F
KKN 070.05 G                       
1019A
KKN 070.32 G                       
1020A
KKN 070.33 G                       
1020A-3
KKN 070.33 G                       
1020D
KKN 070.38 GS4                     
1041C
KKRD 050.04 G                      
1041B
KKRD 050.05 G                      
1047A
KKRD 050.32 G                      
1049A
KKRD 050.33 G                      
1057A
KKRD 050.38 GS4                    
1056B
KKRH 035.23 G                      
1056C
KKRH 035.23 G Ex                   
1.06E+00
KKU 003.13 G                       
1055D
KKU 003.19                         
1055D-3
KKU 003.19                         
1055D-10
KKU 003.19                         
5108B
LTG 120.13 G                       
5108C
LTG 121.13 G                       
2434L
IKL 010.04 GH                      
2434L-20
IKL 010.04 GH                      
2434O
IKL 010.04 GH1                     
2434C
IKL 010.05 G                       
2434C-5
IKL 010.05 G                       
2434C-15
IKL 010.05 G                       
2434D
IKL 010.05 GH                      
2434D-5
IKL 010.05 GH                      
2434D-7
IKL 010.05 GH                      
2434D-20
IKL 010.05 GH                      
2434J-5
IKL 010.05 GHM                     
2434E
IKL 010.05 GS27                    
2434K
IKL 010.30 GH                      
2434K-20
IKL 010.30 GH                      
2434G
IKL 010.31 GH                      
2434G-10
IKL 010.31 GH                      
2434G-20
IKL 010.31 GH                      
2434I
IKL 010.32 GH                      
2434I-5
IKL 010.32 GH                      
2434I-10
IKL 010.32 GH                      
2434I-20
IKL 010.32 GH                      
2434B
IKL 010.33 G                       
2434N
IKL 010.33 G                       
2434B-5
IKL 010.33 G                       
2434N-20
IKL 010.33 G                       
2434N-30
IKL 010.33 G                       
2434H
IKL 010.33 GH                      
2434H-5
IKL 010.33 GH                      
2434H-10
IKL 010.33 GH                      
2434H-15
IKL 010.33 GH                      
2434H-20
IKL 010.33 GH                      
2434P
IKL 010.38 G                       
2434P-5
IKL 010.38 G                       
2434R-5
IKL 010.38 G                       
2434Q
IKL 010.38 GS4                     
2376C
IKL 015.04 G                       
2376C-5
IKL 015.04 G                       
2376E
IKL 015.04 GH                      
2.376E-12
IKL 015.04 GH                      
2.38E-17
IKL 015.04 GH                      
2376B
IKL 015.04 Z                       
2376D
IKL 015.04 Z                       
2376F
IKL 015.04 Z                       
2376G
IKL 015.04 Z                       
2376B-5
IKL 015.04 Z                       
2377B
IKL 015.05 G                       
2377B-5
IKL 015.05 G                       
2377B-10
IKL 015.05 G                       
2377C
IKL 015.05 GH                      
2377E
IKL 015.05 GH                      
2377C-5
IKL 015.05 GH                      
2.38E-02
IKL 015.05 GH                      
2377C-10
IKL 015.05 GH                      
2377C-15
IKL 015.05 GH                      
2377C-20
IKL 015.05 GH                      
2377F-10
IKL 015.05 GH                      
2377F-20
IKL 015.05 GH                      
2377D
IKL 015.05 GS27                    
2319M
IKL 015.30 G                       
2319I
IKL 015.30 GH                      
2319I-20
IKL 015.30 GH                      
2319N
IKL 015.31 G                       
2319H
IKL 015.31 GH                      
2319H-20
IKL 015.31 GH                      
2301B
IKL 015.32 G                       
2301B-5
IKL 015.32 G                       
2301C
IKL 015.32 GH                      
2301C-15
IKL 015.32 GH                      
2301C-20
IKL 015.32 GH                      
2319A
IKL 015.33 G                       
2319A-5
IKL 015.33 G                       
2319A-10
IKL 015.33 G                       
2319A-15
IKL 015.33 G                       
2319D
IKL 015.33 GH                      
2319D-5
IKL 015.33 GH                      
2319D-10
IKL 015.33 GH                      
2319D-15
IKL 015.33 GH                      
2319D-20
IKL 015.33 GH                      
2319S-10
IKL 015.33 GH                      
2319G
IKL 015.33 GHS4                    
2319B
IKL 015.38 G                       
2319P
IKL 015.38 G                       
2319B-5
IKL 015.38 G                       
2319P-5
IKL 015.38 G                       
2319P-15
IKL 015.38 G                       
2319P-20
IKL 015.38 G                       
2319Q
IKL 015.38 G SA1                   
2319Q-10
IKL 015.38 G SA1                   
2319Q-15
IKL 015.38 G SA1                   
2319Q-20
IKL 015.38 G SA1                   
2319Q-30
IKL 015.38 G SA1                   
2319J
IKL 015.38 GH                      
2319J-10
IKL 015.38 GH                      
2319K-10
IKL 015.38 GH                      
2319K-15
IKL 015.38 GH                      
2319R
IKL 015.38 GHS4                    
2319E
IKL 015.38 GS4                     
2318A
IKLT 007.38 GH                     
2318A-10
IKLT 007.38 GH                     
2319L
IKLT 015.38 GH                     
2319L-10
IKLT 015.38 GH                     
2232A
IKZ 082.23 G                       
2232B-3
IKZ 083.33 G                       
2243A
IKZ 121.04 G                       
2244A
IKZ 121.05 G                       
2230A
IKZ 121.20 G                       
2231A
IKZ 121.22 G                       
2228A
IKZ 121.23 G                       
2465C
IKZ 121.23 GH                      
2465C-5
IKZ 121.23 GH                      
2465C-10
IKZ 121.23 GH                      
2228B
IKZ 121.28 G                       
2267A
IKZ 122.04 G                       
2268A
IKZ 122.05 G                       
2268C
IKZ 122.05 GS27                    
2263A
IKZ 122.20 G                       
2264A
IKZ 122.21 G                       
2264B
IKZ 122.21 GH                      
2265B
IKZ 122.22 GH                      
2265B-5
IKZ 122.22 GH                      
2266A
IKZ 122.23 G                       
2465A
IKZ 122.23 GH                      
2465A-5
IKZ 122.23 GH                      
2465A-10
IKZ 122.23 GH                      
2465A-20
IKZ 122.23 GH                      
2465D-10
IKZ 122.23 GH                      
2465E
IKZ 122.23 GH SF                   
2266B
IKZ 122.23 GS4                     
2266C
IKZ 122.23 H                       
2.46E-02
IKZ 124.23 G                       
2464C
IKZ 124.23 GS4                     
2464F
IKZ 126.23 G1S4                    
2464D
IKZ 126.23 GS4                     
2464G
IKZ 127.23 GH                      
2483A-3
IKZ 128.23 G                       
2248A
IKZ 181.04 G                       
2229C
IKZ 181.05 G                       
2229I
IKZ 181.05 GS27                    
2245A
IKZ 181.20 G                       
2246A
IKZ 181.21 G                       
2229K
IKZ 181.21 GH                      
2247A
IKZ 181.22 G                       
2234A
IKZ 181.23 G                       
2229M
IKZ 181.23 GH                      
2229P
IKZ 181.28 GS4                     
2273A
IKZ 182.04 G                       
2229F
IKZ 182.05 G                       
2229F-5
IKZ 182.05 G                       
2229J
IKZ 182.05 GS27                    
2269A
IKZ 182.20 G                       
2270A
IKZ 182.21 G                       
2271A
IKZ 182.22 G                       
2271B
IKZ 182.22 GH                      
2271B-5
IKZ 182.22 GH                      
2271B-10
IKZ 182.22 GH                      
2271C
IKZ 182.22 H                       
2271C-10
IKZ 182.22 H                       
2272A
IKZ 182.23 G                       
2272A-5
IKZ 182.23 G                       
2272G
IKZ 182.23 G1                      
2229D
IKZ 182.23 GH                      
2229O
IKZ 182.23 GH                      
2271D
IKZ 182.23 GH                      
2229D-5
IKZ 182.23 GH                      
2229D-10
IKZ 182.23 GH                      
2229R
IKZ 182.23 GH IP                   
2229R-5
IKZ 182.23 GH IP                   
2229N
IKZ 182.23 GH SA1                  
2272F
IKZ 182.23 GH3                     
2272C
IKZ 182.28 G                       
2229H-5
IKZ 182.28 H                       
2229L
IKZ 182.28 HS4                     
2234F
IKZ 185.23 GS4                     
2274C
IKZ 188.23 GH                      
2274D
IKZ 188.23 GH                      
2274E
IKZ 188.23 GH                      
2320A
IKZ 189.28 GH                      
2418B
IKZ 301.04 G                       
2470A
IKZ 301.05 G                       
2470A-5
IKZ 301.05 G                       
2469B
IKZ 301.23 GH                      
2469B-5
IKZ 301.23 GH                      
2469B-8
IKZ 301.23 GH                      
2469B-10
IKZ 301.23 GH                      
2469B-15
IKZ 301.23 GH                      
2469A
IKZ 301.23 GS4                     
2374Q-5
IKZ 301.28 H                       
2374R-3
IKZ 302.04 G                       
2374A
IKZ 302.05 G                       
2374A-5
IKZ 302.05 G                       
2374D-3
IKZ 302.21 G                       
2374M
IKZ 302.22 H                       
2374K-3
IKZ 302.22 H                       
2374M-3
IKZ 302.22 H                       
2374M-5
IKZ 302.22 H                       
2374K-15
IKZ 302.22 H                       
2374H
IKZ 302.23 G                       
2374L
IKZ 302.23 G                       
2374H-5
IKZ 302.23 G                       
2374G
IKZ 302.23 GH                      
2374G-3
IKZ 302.23 GH                      
2374G-10
IKZ 302.23 GH                      
2374G-15
IKZ 302.23 GH                      
2374J-15
IKZ 302.23 GH                      
2374S-10
IKZ 302.23 GH SF                   
2374T-10
IKZ 302.23 GH SF              

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét